Kierując się dogłębnym zrozumieniem unikalnych potrzeb naszych klientów i wyzwań branży, dostarczamy dopasowane receptury, które optymalizują teksturę i doznania sensoryczne. Uwzględniamy światowe trendy, które inspirują rozwój produktów spożywczych i napojów. Nasze składniki umożliwiają te innowacje.

Szkolenie laboratoryjne:

Wiodący w branży specjaliści ds. technologii żywności i wsparcia produktów są z Tobą na każdym kroku, udzielając fachowych porad, wskazówek i wsparcia. Dzięki doborowi odpowiednich składników do funkcji na wcześniejszym etapie cyklu rozwojowego proces innowacji zostaje przyspieszony.

  • Rozwój prototypów i formulacji
  • Analiza funkcjonalna
  • Analiza tekstury
  • Sesje Innowacji
  • Próby laboratoryjne
  • Zwiększenie skali produktu
  • Rozwiązywanie problemów i rozwiązywanie problemów

Zamieniamy wyzwania w historie sukcesu.

Otwórz